safaco (5)

Voucher chỉ sử dụng trên app, với các sản phẩmm thuộc ngành hàng nhà cửa đời sống

BESTHL - giảm 20% - tối đa 30k - không giới hạn giá trị đơn hàng (Giá trị sử dụng từ 20/3 - 22/3)
BESTHL20 - giảm 10% - tối đa 100k - đơn từ 300k (Giá trị sử dụng trong ngày 20/3)
BESTHL21 - giảm 10% - tối đa 100k - đơn từ 300k (Giá trị sử dụng trong ngày 21/3)
BESTHL22 - giảm 10% - tối đa 50k - đơn từ 300k (Giá trị sử dụng trong ngày 22/3)